Kotkan Sammutinhuolto yrityksenä

Yrityksen liiketoiminta alkoi Kotkassa vuonna 1989. Vastuuhenkilönä toimii Pekka Villikka, joka on suorittanut sisäasiainministeriön antaman määräyksen SM-1999-115/Tu33 kohdassa 3.2 tarkoiteun käsisammuttimien huoltotutkinnon ja on oikeutettu toimimaan käsisammuttimien huollon ja tarkastuksen vastuuhenkilönä.

Kotkan Sammutinhuolto on Inspecta Oy:n hyväksymä huoltoliike.

Liike on Sammutinhuoltoliikkeiden liiton www.shll.fi jäsenyritys.

Yritys kuuluu Suomen Yrittäjiin (Kotkan Yrittäjät ry.)

Kotkan Sammutinhuolto maalla ja merellä

Kotkan Sammutinhuollolla suorittaa alkusammutuskaluston (käsisammuttimet ja CO2 -järjestelmät) tarkastusta ja huoltoa.