Toimintamme

Sammuttimen huolto ja hankinta

Sammuttimien huolto ja tarkastus voidaan suorittaa toimipaikalla, sekä kohteessa (venerannat, alukset).

Palvelu on joustavaa. Huollot ja tarkastukset voidaan suorittaa sopimuksen mukaan myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Sammuttimien ja paloturvallisuuskaluston hankkiminen Kotkan Sammutinhuollosta takaa laadun ja huoltovarmuuden.

Alusten sammutuskaluston huolto

Toimintaan kuuluu myös alusten sammuttimien ja sammutusjärjestelmien huollot ja tarkastukset (CO2).

Sammuttimien tarkastuksesta

Käsisammuttimet tulisi tarkastaa 1-2 vuoden välein sijaintipaikasta riippuen

  • Sisätiloissa, missä ei säilytetä syttymisherkkiä tuotteita, tarkastusväli on 2 vuotta.
  • Veneiden, matkailuautojen sekä -vaunujen sammuttimien tarkastusväli on 1 vuosi.
  • Linja-autojen sammuttimien tarkastusväli on 1 vuosi.
  • VAK-autot, esim. öljy- yms. vaarallisten aineiden kuljetusajoneuvojen
  • sammuttimien tarkastusväli on 1 vuosi.

Paineastia-asetuksen mukaan sammuttimet tulee katsastaa 10 vuoden välein.