Muutamme uusiin tiloihin 1.1.2019 alkaen

Toimipaikkamme muuttaa tammikuun alussa uusiin tiloihin Kotkan Jylpylle Elisan (Kymp) vanhaan ns. kaapelihallin oikeanpuoleisessa nurkassa olevaan tilaan. Puhelinnumero säilyy entisellään. Suoritan muuttoon liittyviä töitä joulukuun puolivälistä alkaen 2018, joten vähän aikaa toimin kahdessa eri paikassa.

terveisin

Pekka Villikka

Toimimme jatkossa kuvassa näkyvässä punaisessa rakennuksessa ja sen oikeanpuoleisessa reunassa.